Σπουδές

Ευκλείδης 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
Οι σπουδές στο 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ διαρκούν 4 χρόνια για τους αποφοίτους Γυμνασίου και 3 χρόνια για τους αποφοίτους Λυκείου. Επιπλέον από το θεσμό του ΕΠΑΛ, προσφέρεται 1 επιπλέον προαιρετικό έτος εξειδίκευσης με μαθητεία σε χώρους εργασίας.
Οι μαθητές που φοιτούν για να αποκτήσουν Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας και Μαθήματα Ειδικότητας  συνολικής διάρκειας 25 ωρών από Δευτέρα ? Παρασκευή και ώρες 18:30 ? 22:00.

Οι μαθητές που φοιτούν για να αποκτήσουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας παρακολουθούν Μαθήματα Ειδικότητας συνολικής διάρκειας 15 ωρών από Δευτέρα ? Παρασκευή σύμφωνα με συγκεκριμένο πρόγραμμα και μέσα στο ωράριο λειτουργίας του σχολείου ( 18:30 ? 22:00 ).

Στους απόφοιτους του 6ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ χορηγείται Απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού, και Επαγγελματικό Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 σύμφωνα με την κατάταξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Επίπεδο 4 στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, Ν. 4283/2014, Φ.Ε.Κ. 189/Α΄/10-09-2014, http://www.nqf.gov.gr/).

Ανάλογα με το Πτυχίο της Ειδικότητας είναι δυνατή η συμμετοχή στις Ειδικές Εξετάσεις που προβλέπονται από το Ν. 4386/2016 και η εισαγωγή στο αντίστοιχο Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ.

Απόφοιτοι Γυμνασίου

Με την εγγραφή σου στη Α? Τάξη του 6ου  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ:
 • Αποκτάς ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ
 • Μπορείς να γίνεις επαγγελματίας με την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και
 • Εξασφαλίζεις τη συμμετοχή σου στις ειδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ και να πετύχεις την εισαγωγή σου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)

Απόφοιτοι Λυκείου

Με την εγγραφή σου στη Β? Τάξη του 6ου  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ και παρακολουθώντας μόνο μαθήματα ειδικότητας:
 • Μπορείς να γίνεις επαγγελματίας με την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και
 • Εξασφαλίζεις τη συμμετοχή σου  στις ειδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ και να πετύχεις την εισαγωγή σου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Πτυχιούχοι ΕΠΑΛ

Με την εγγραφή σου στη Β΄Τάξη και παρακολουθώντας μόνο μαθήματα ειδικότητας,
 • Αποκτάς δεύτερο Πτυχίο Ειδικότητας
 • Σου δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα εισαγωγής σε σχολές και τμήματα των Πανεπιστημίων, αντίστοιχα των τομέων που σπούδασες στο ΕΠΑΛ, και για ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον θέσεων κατά τμήμα.
 • Σου δίνεται για πρώτη φορά διευρυμένη  η δυνατότητα της πρόσβασης στα ΤΕΙ μέσω των ειδικών πανελλαδικών εξετάσεων για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ.
Σπουδές 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

Το 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ επιπλέον παρέχει:

 • Ένα υποστηρικτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον προσαρμοσμένο απόλυτα στις ανάγκες του εργαζόμενου μαθητή και της εργαζόμενης μαθήτριας
 • Τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών του σε προγράμματα Εθνικής και Ευρωπαϊκής εμβέλειας σχετικά με τον κόσμο της εργασίας
 • Την ένταξη σε μια μαθητική κοινότητα με σημαντικές κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
 • Υψηλό επίπεδο σπουδών που θέτει τις βάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Πλήθος ειδικοτήτων σε επαγγέλματα με ζήτηση στην αγορά εργασίας

Επικοινωνία

6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
Αλ.Παπαναστασίου 13 (Ευκλείδης),
Τ.Κ. 54639, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Μπαλτζάκη Αικατερίνη
Τηλ: 2310 889910

Σύνδεση

Αναζήτηση

© 2016. 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης. All Rights Reserved. Κατασκευή: Κουτκούδης Βασίλειος ΠΕ20